Dojoetikett

Dojoetikett är regler inom Kyokushin som skapar respekt, hövlighet och som ger förutsättningar för en stark och inspirerande träning i dojon (träningslokalen).

 1. Visa vördnad för lärare, kamrater och karatekonsten. Skada inte karatens anseende genom olämpligt tal eller uppträdande. Gäller även utanför klubben.
 2. När man kommer in i dojon, står man upp och hälsar reglementsenligt. Det samma gäller när man lämnar dojon.
 3. Alla hälsningar ledsagas av ordet OSU, som är en internationell Kyokushin hälsning; det uttalas högt och tydligt. Ordet kan också användas till att visa att man har förstått det instruktören har sagt och skall alltså användas i stället för ja.
 4. Kommer man för sent till träningen går man in i dojon och säger OSU, sätter sig ner i seiza med ryggen mot klassen och väntar med ögonen stängda i mokuso. När man fått tillsägelse från instruktören bugar man en gång till och säger OSU och ställer sig längst bak ledet.
 5. Innan man kommer in i dojon, skall dräkten vara påsatt ordentligt och bältet knutet.
 6. Ingen elev får lämna dojon utan att först ha hänvänt sig till instruktören.
 7. Tugga tuggummi, äta eller dricka i dojon är förbjudet. Att sjunga och vissla likaså.
 8. Finger- och tånaglar skall alltid vara kortklippta, för att undvika skador. Fötter, naglar och händer skall vara rena.
 9. Mobiltelefon eller personsökare stängs alltid av innan man går in i dojon.
 10. Halskedjor, armband, ringar etc. får inte bäras under träningen.
 11. Dojon får ej beträdas med skor.
 12. I dojon krävs ett korrekt uppträdande, samt att instruktörens anvisningar följs. Det läggs stor vikt på en god och stark träningsinsats och en respektfull inställning till karaten.
 13. Om dräkten eller bältet går upp under träning, skall man sätta sig ner i seiza.
 14. Under träning skall man inte tala med varandra. Vill man fråga om något skall man räcka upp en hand och vänta tills instruktören ser det.
 15. Uppställning i dojon skall alltid ske i gradordning, med de högst graderade längst framme till höger.
 16. Tilltala alltid instruktören Senpai, Sensei eller Shihan.